„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DROG-MET, poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów”

Cel projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DROG-MET, poprzez zakup innowacyjnej przecinarki plazmowej CNC, umożliwiającej wprowadzenie na rynek nowych, obecnie niedostępnych produktów.

Planowane efekty:

Jako efekt projektu zakłada się wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji elementów metalowych, umożliwiającej wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów. Zastosowanie innowacyjnego urządzenia produkcyjnego, będzie wiązało się także z przystosowaniem zakładu do nowych warunków wynikających z innych, bardziej wydajnych i precyzyjnych technologii. Powyższe zmiany będą miały wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania firmy, w tym na organizację, zarządzanie oraz warunki pracy. Rezultatem projektu będzie także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPSW.02.05.00-26-0419/19

Wartość projektu: 246 000,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania UE: 170 000,00 zł

Image
Image
Image
Image